مايو 2021

Chapter 2 বিক্রেতাৰ নির্বাচন আৰু নিযুক্তি (Selection of Salesman)

1.'বিক্রেতা জন্মে তৈয়াৰ নহয়'--উক্তিটোৰ সৈতে তুমি একমত নে ?যুক্তি  দশোৱা। উঃ- 'বিক্রেতা জন্মে তৈয়াৰ নহয়'--উক্তিটোৰ সৈতে একমত কিয়নো এই …

As at March 31, 2017 the Following Balances Have Been Extracted From the Books of the Indian Chartered Accountants Recreation Club - Bzziii.com

As at March 31 , 2017  the following balances have been  extracted from the books of the Indian Chartered Accountants Recreation Club and you are as…

Following is the Receipt and Payment Account of Women’s Welfare Club - Bzziii.com

Following is the Receipt and Payment Account of Women’s Welfare Club for the year ended December 31, 2017: Receipt and Payment Account  for the year …
© Bzziii.com. All rights reserved. Premium By Raushan Design